Dofinansowanie Moje Ciepło – na zakup pompy ciepła dla nowych domów

Viessmann_MS_06079
Picture of Michał Wysocki
Michał Wysocki

Autor artykułu

Podsumowanie artykułu

W programie Moje Ciepło możesz dostać od 7 tys. do 21 tys. zł dofinansowania. Dopłatę mogą otrzymać właściciele domów w budowie, bądź wybudowanych po 1 stycznia 2021 roku

Co znajdziesz w tym artykule?

Dotacja Moje ciepło to rządowy program, realizowany poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczy on stosunkowo nowych budynków, których budowa nie została zakończona lub zgłoszenie o zakończeniu budowy budynku zostało złożone w 2021 roku bądź później. W tym przypadku dotacja przyznawana jest na montaż pompy ciepła typu powietrze/woda, powietrze/powietrze lub gruntowej. Celem programu jest ograniczenie emisji oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii.

pompa ciepła

Kto może otrzymać dotację w ramach programu?

Beneficjentami programu są właściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a wnioskodawcą musi być właściciel nieruchomości oraz nabywca na fakturze za pompę ciepła. Moje Ciepło nie przewiduje kryterium dochodowego, w przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze.

Kwota dotacji do kosztów kwalifikowanych

Wysokość poziomu dofinansowania zależy od rodzaju pompy ciepła:

 1. Dla gruntowej pompy ciepła – 21 000 zł
 2. Dla pompy ciepła powietrze/woda – 7 000 zł
 3. Dla pompy ciepła powietrze/powietrze – 7 000 zł
wysokość dotacji - Moje ciepło
Wysokotemperaturowa pompa ciepła

Jakie załączniki do składania wniosku?

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
 • projekt budowlany ze wskazanym w nim wskaźnikiem EP
 • faktury z potwierdzeniami płatnościami
 • karta produktu oraz etykieta energetyczna pompy
 • protokół odbioru prac wykonawcy
 • opcjonalnie pełnomocnictwo oraz zgody współwłaścicieli nieruchomości

Najważniejsze wymogi

 • w projekcie budowlanym wskaźnik EP musi wynosić mniej niż 55 kWh/m2/rok
 • dom musi współpracować z ogrzewaniem podłogowym
 • zgłoszenie zakończenia budowy musiało nastąpić po 1 stycznia 2021 lub budowa może nie być zakończona
 • dotacja przysługuje na inwestycje zakończone i w pełni opłacone
 • wnioskodawca musi znajdować się na wszystkich dokumentach wypisanych powyżej
 • pompa ciepła musi spełniać klasę efektywności A++ dla parametru 55 stopni. Pompa ciepła powietrze/powietrze powinny spełniać klasę A+.
 • Zamontowane urządzenie musi być nowe oraz wyprodukowane maksymalnie do 24 miesięcy wstecz.
 • Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek przez system elektroniczny GWD.
 • beneficjent musi korzystać z zainstalowanej pompy ciepła przez minimum 5 lat.
01_Aquami_monoblock_R16_grzanie-przy-25-zima

Nabór wniosków

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

a) rozpoczęcie inwestycji – rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) oraz

b) zakończenie inwestycji – rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Budżet programu wynosi 600 000 000 zł.

Przydatne linki

Koszty pompy ciepła dla budynku jednorodzinnego

Z jakim kosztem należy się liczyć w przypadku zakupu nowej pompy ciepła z montażem? Dużo zależy od jakości urządzenia. W przypadku powietrznej pompy będzie to zakres od 40-70 tysięcy złotych. W zależności od powierzchni budynku oraz jego ocieplenia należy dobrać inny model.

Wysoka klasa pompy ciepła przekłada się na cenę od około 55 tysięcy złotych brutto z montażem. Aby cieszyć się z ekonomicznego i ekologicznego ogrzewania domu, trzeba więc liczyć się ze sporym wydatkiem przy zakupie.

Chcesz zamontować pompę z dotacją Moje Ciepło?