Katalog ulg i dotacji

Fotowoltaika i pompy ciepła dla domów jednorodzinnych

Spis dofinansowań

Nie wiesz jaką dotację możesz otrzymać? Nie masz ochoty na latanie po urzędach, by dowiedzieć się o wszystkich formalnościach?

Oszczędź swój czas

+48 502 293 668
mwysocki@zerowat.pl

Fotowoltaika dla domu jednorodzinnego

Mój Prąd 4.0 od 15 kwietnia 2022 roku

Kto może skorzystać?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Kto nie może skorzystać?

Z dofinansowania nie będą mogły skorzystać:
– firmy
– właściciele instalacji, które nie zostały jeszcze przyłączone do sieci
– osoby chętne rozbudować istniejącą już instalację
– właściciele domów, które posiadają przyłącze tymczasowe
– osoby, które poniosły koszty kwalifikowane przed 01.02.2020 roku lub przyłączyły przed tym terminem instalację do sieci.

Jaka jest forma dofinansowania?

Jest to dotacja bezzwrotna.

Co można dofinansować i jaka jest kwota dofinansowania?

1. Instalacja fotowoltaiczna od 2 do 10 kWp, która służy zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych i rozliczana jest na „nowych zasadach”:
– 4 tyś. złotych jeśli dotacja jest tylko na instalację fotowoltaiczną
– 5 tyś. złotych jeśli dotacja jest na instalację oraz jeden z niżej wymienionych elementów.
– 2 tyś złotych, jeśli dotacja jest na instalację fotowoltaiczną, która otrzymała dotację Mój Prąd w poprzednich latach.
2. magazyn energii elektrycznej do 7,5 tyś. złotych.
3. Magazyn ciepła do 5 tyś. złotych.
4. System zarządzania energią HEMS lub EMS do 3 tyś. złotych.

Czy dotacja będzie łączyć się z ulgą termomodernizacyjną?

Wciąż można łączyć otrzymanie dotacji ”Mój Prąd” z ulgą. By dowiedzieć się więcej o rozliczeniu ulgi z dotacją, KLIKNIJ TUTAJ.

Przydatne linki i dokumenty:

Strona internetowa programu ”Mój Prąd” Nabór 4 – https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv

Kontakt do doradców energetycznych pod NFOŚiGW – https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt (odpowiadają na pytania dotyczące dofinansowań z owego funduszu)

Mój Prąd 3.0 od 1 lipca 2021 roku – NABÓR ZAMKNIĘTY

Kto może skorzystać?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Kto nie może skorzystać?

Z dofinansowania nie będą mogły skorzystać:
– firmy
– właściciele instalacji, które nie zostały jeszcze przyłączone do sieci
– osoby chętne rozbudować istniejącą już instalację
– właściciele domów, które posiadają przyłącze tymczasowe
– osoby, które poniosły koszty kwalifikowane przed 01.02.2020 roku lub przyłączyły przed tym terminem instalację do sieci.

Jaka jest forma dofinansowania?

Jest to dotacja bezzwrotna.

Co można dofinansować i jaka jest kwota dofinansowania?

Dofinansowaniem objęta jest instalacja fotowoltaiczna od 2 do 10 kWp, która służy zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych.

Kwoty dotacji wynosi do 3000 zł, lecz nie więcej niż 50% całkowitego kosztu kwalifikowanego.

Jak złożyć wniosek? Jakie załączniki są potrzebne?

Istnieje tylko możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Wymagane załączniki:
zaświadczenie OSD o przyłączeniu mikroinstalacji (do otrzymania w zakładzie energetycznym, można wnioskować o automatyczne wydanie zaświadczenia podczas składania wniosku o przyłączenie mikroinstalacji)
faktury za instalację
potwierdzenia przelewów do faktur lub oświadczenia o płatności gotówką
pełnomocnictwo, jeśli wniosek będzie składał pełnomocnik (szablon na stronie dotacji)

Czy dotacja będzie łączyć się z ulgą termomodernizacyjną?

Wciąż można łączyć otrzymanie dotacji ”Mój Prąd” z ulgą. By dowiedzieć się więcej o rozliczeniu ulgi z dotacją, KLIKNIJ TUTAJ.

Przydatne linki i dokumenty:

Strona internetowa programu ”Mój Prąd” – https://mojprad.gov.pl/
Kontakt do doradców energetycznych pod NFOŚiGW – https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt (odpowiadają na pytania dotyczące dofinansowań z owego funduszu)

Nie masz pewności, czy otrzymasz dotację "Mój Prąd"?

Chcesz mieć pewność na jakie dotacje możesz liczyć?
Porozmawiaj z Michałem Wysockim, doradcą w dziale Dotacji i Dokumentacji w Zerowat.pl

Mój Prąd 2.0 do 18 grudnia 2020 roku - NABÓR ZAMKNIĘTY

Kto mógł skorzystać?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym po montażu instalacji fotowoltaicznej.

Kto nie mógł skorzystać?

O dotację nie mogły ubiegać się:
– firmy
– właściciele instalacji, które nie zostały jeszcze przyłączone do sieci
– osoby chętne rozbudować istniejącą już instalację
– właściciele domów, które posiadają przyłącze tymczasowe
– osoby, które poniosły koszty kwalifikowane przed 23 lipca 2019 roku lub przyłączyły przed tym terminem instalację do sieci

Ile czasu upłynęło w poprzednim naborze od montażu instalacji do wypłaty środków?

Komplet dokumentów, które są potrzebne do złożenia wniosku ”Mój Prąd” otrzymuje się po około 5-6 tygodniach od złożenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji w zakładzie energetycznym. Samo rozpatrzenie wniosku trwało od 4 do 7 miesięcy. Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, czas na wypłatę środków waha się od tygodnia do dwóch tygodni. Najwcześniej więc można było otrzymać dotację na konto po pół roku od zamontowania instalacji na dachu. W najgorszym przypadku ten okres wydłużał się do 8 miesięcy.

Jaka jest forma dofinansowania?

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Co można dofinansować i jaka jest kwota dofinansowania?

Dofinansowaniu podlegały koszty zakupu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2-10 kWp, które zostały przyłączone do sieci i służą do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych.

Jak złożyć wniosek?

Od 31 marca 2020 roku możliwe było tylko złożenie wniosku elektronicznie przez stronę https://mojprad.gov.pl/

Jakie załączniki były potrzebne?

zaświadczenie OSD o przyłączeniu mikroinstalacji (do otrzymania w zakładzie energetycznym, można wnioskować o automatyczne wydanie zaświadczenia podczas składania wniosku o przyłączenie mikroinstalacji)
numer umowy kompleksowej z zakładem energetycznym
faktury za instalację
potwierdzenia przelewów do faktur lub oświadczenia o płatności gotówką
pełnomocnictwo, jeśli wniosek będzie składał pełnomocnik (szablon na stronie dotacji)

Jak rozliczyć „Mój Prąd” w deklaracji podatkowej, jeśli otrzymałem ją w innym roku, niż zamontowałem instalację/czekam na następny nabór?

O rozliczeniu ulgi piszemy w sekcji ”Ulga termomodernizacyjna”. KLIKNIJ TUTAJ

Przydatne linki i dokumenty:

Ulga termomodernizacyjna

Kto może skorzystać?

Właściciele domów jednorodzinnych po odbiorze technicznym, którzy rozliczają swój podatek dochodowy w oparciu o:
stawkę podatkową 19%
skalę podatkową 18 lub 32%
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kto nie może skorzystać?

Osoby, które zakupiły instalację fotowoltaiczną posiadając dom w budowie.

Jaka jest forma ulgi?

Odliczenie od podatku PIT. Od podstawy wyliczenia podatku odlicza się poniesione koszty wymienione rozporządzeniu.

Co można dofinansować i jaka jest kwota dofinansowania?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. złotych w jednym roku podatkowym, niezależnie od ilości instalacji, których koszty pokrył podatnik.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od PITu:
– zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem
– zakup oraz montaż pompy ciepła wraz z osprzętem
– koszt demontażu źródła ciepła na paliwo stałe
Pozostałe koszty kwalifikujące się pod ulgę znajdziecie Państwo TUTAJ.

Wymagania i ograniczenia:
  • Jako budynek mieszkalny definiuje się budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, który stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. Uldze nie podlegają budynki w budowie.
  • Jeśli kwota odliczenia przekracza kwotę wysokość dochodu, koszty można rozliczyć w przeciągu kolejnych 6 lat.
  • Wydatki wylicza się na podstawie kwot brutto na fakturach.
Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, jeśli otrzymałem/am lub planuję ubiegać się o dotację ''Mój Prąd''?

W takiej sytuacji:
a) jeśli otrzymaliśmy dotację w roku, w którym rozliczamy koszt instalacji fotowoltaicznej, kwotę odliczenia od podatku pomniejsza się o kwotę przyznanej dotacji. (przy zakupie instalacji za 30 tys. i dotacji na kwotę 5000 złotych kwota odliczenia wyniesie 25 tys. złotych)
b) jeśli ponieśliśmy koszt instalacji fotowoltaicznej np. w 2020 roku, zaś dotację otrzymaliśmy w 2021 roku – Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Przydatne linki oraz dokumenty:

Strona rządowa z informacjami na temat ulgihttps://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna-2/
Kontakt do doradców energetycznych z NFOŚiGW – https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

Nie masz pewności jak rozliczyć "ulgę termo"?

Chcesz mieć pewność na jakie dotacje możesz liczyć?
Porozmawiaj z Michałem Wysockim, doradcą w dziale Dotacji i Dokumentacji w Zerowat.pl

Dofinansowania regionalne w województwie łódzkim

Czy w łódzkim istnieją obecnie lokalne dofinansowania?

Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie prowadzi dofinansowań do fotowoltaiki. Dofinansowania gminne w 2020 roku były prowadzone m.in. w Pabianicach czy Łodzi. Informacji na ten temat należy szukać na stronach gmin.

Pompa ciepła dla domu jednorodzinnego

Moje Ciepło

Kto może skorzystać?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, który jest nowy. Oznacza to, że budynek kwalifikuje się na dotację, jeśli:

1. nie złożono jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.
2. złożono już zawiadomienie lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, ale stało się to po 1 stycznia 2021 roku.

Co więcej, budynek będzie musiał spełniać wymogi energetyczne. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”

Co można dofinansować i jaka jest kwota dofinansowania?

Dofinansowaniu podlegają pompy ciepła powietrze/powietrze, powietrze/woda oraz gruntowych. Okres kosztów kwalifikowanych (czyli daty wystawienia faktur za zakup oraz montaż pompy ciepła, które będą uznawane jako podlegające dotacji) to 01.01.2021-31.12.2026. Pierwsza faktura musi być więc wystawiona w 2021 roku lub później.

Zakres kwot dofinansowania to 7 (pompa powietrzna) do 21 tysięcy złotych (pompa gruntowa). Kwota ta będzie dotowała 30 do 45% wartości całej inwestycji.

Dotacja będzie rozliczana w formie – najpierw inwestycja, potem dotacja. Należy więc najpierw zamontować oraz rozliczyć montaż pompy ciepła i następnie ubiegać się o dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek?

Brakuje jeszcze szczegółowych informacji na temat wniosków czy wymaganych załączników.

Przydatne linki oraz dokumenty:

Strona rządowa programu „Moje Ciepło” – https://www.gov.pl/web/nfosigw/beda-duze-dotacje-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-nfosigw-wkrotce-oglosi-nabor-w-programie-moje-cieplo
Kontakt do doradców z NFOŚiGW – https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

Czyste Powietrze

Kto może skorzystać?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Co można dofinansować i jaka jest kwota dofinansowania?

Dofinansowanie możliwe jest tylko w sytuacji, jeśli:
usuwamy nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, które zostanie stale wyłączone z użytku (Fundusz wymaga dokumentu potwierdzającego zezłomowanie owego źródła ciepła)
– Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
mamy do czynienia z budynkiem już wybudowanym, w którym chcemy wymienić źródło ciepła na paliwo stałe lub wykonać inną termomodernizację. Dofinansowaniu nie podlegają budynki, które są w budowie. Nie można więc otrzymać dofinansowania na kupno pompy ciepła do nowego domu, w którym nie było wcześniej źródła ciepła na paliwo stałe.
Dofinansować można zakup oraz montaż:
a) Zakup/montaż pompy ciepła klasy energetycznej A+ typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
Kwota dofinansowania – 9000 złotych (lub do 30% poniesionego kosztu)
b) Zakup/montaż pompy ciepła klasy energetycznej A++ (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
Kwota dofinansowania 13 500 zł (lub do 45% poniesionego kosztu)
c) Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze klasy energetycznej A+ z osprzętem.

Jak złożyć wniosek?

Uzyskanie dotacji przebiega w procesie składania dwóch wniosków:
1. Wniosek o dofinansowanie – podajemy w nim swoje dane, miejsce modernizacji oraz zakres prac
2. Wniosek o płatność – potwierdzamy zakres wykonanych prac składa się wniosek o rozliczenie dotacji, załączając do tego następujące załączniki:
dokument potwierdzający zezłomowanie starego, nieefektywnego źródła ciepła (imienny dokument zezłomowania/karta
przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali)
faktury za nabycie i montaż nowego źródła ciepła, które zostało opisane we wniosku o dofinansowanie
potwierdzenia płatności za faktury
Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych
protokół odbioru prac wykonawcy (dostępny szablon na stronie dofinansowania – dokument ten podpisuje instalator)

Przydatne linki oraz dokumenty:

Strona rządowa programu „Czyste Powietrze” – https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
Kontakt do doradców z NFOŚiGW – https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt
Warunki programu ”Czyste Powietrze” – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Czyste-Powietrze-program-priorytetowy-NFOSiGW-1.pdf
Kalkulator wysokości dofinansowania – https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Nie masz pewności, czy otrzymasz dotację "Czyste Powietrze''?

Chcesz mieć pewność na jakie dotacje możesz liczyć?
Porozmawiaj z Michałem Wysockim, doradcą w dziale Dotacji i Dokumentacji w Zerowat.pl

Ulga termomodernizacyjna

Kto może skorzystać?

Właściciele domów jednorodzinnych po odbiorze technicznym, którzy rozliczają swój podatek dochodowy w oparciu o:
stawkę podatkową 19%
skalę podatkową 18 lub 32%
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kto nie może skorzystać?

Osoby, które zakupiły pompę ciepła do domu w budowie.

Jaka jest forma ulgi?

Odliczenie od podatku PIT. Od podstawy wyliczenia podatku odlicza się poniesione koszty wymienione rozporządzeniu.

Co można dofinansować i jaka jest kwota dofinansowania?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. złotych w jednym roku podatkowym, niezależnie od kosztu pompy ciepła czy ilości zakupionych pomp ciepła , których koszty pokrył podatnik.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od PITu:
– zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem
– zakup oraz montaż pompy ciepła wraz z osprzętem
– koszt demontażu źródła ciepła na paliwo stałe
Pozostałe koszty kwalifikujące się pod ulgę znajdziecie Państwo TUTAJ.

Wymagania i ograniczenia:
  • Jako budynek mieszkalny definiuje się budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, który stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. Uldze nie podlegają budynki w budowie.
  • Jeśli kwota odliczenia przekracza kwotę wysokość dochodu, koszty można rozliczyć w przeciągu kolejnych 6 lat.
  • Wydatki wylicza się na podstawie kwot brutto na fakturach.
Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, jeśli otrzymałem/am lub planuję ubiegać się o dotację ''Mój Prąd''?

W takiej sytuacji:
a) jeśli otrzymaliśmy dotację w roku, w którym rozliczamy koszt pompy ciepła, kwotę odliczenia od podatku pomniejsza się o kwotę przyznanej dotacji.
b) jeśli ponieśliśmy koszt pompy ciepła np. w 2020 roku, zaś dotację otrzymaliśmy w 2021 roku, sytuacja prezentuje się następująco: Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Dofinansowania regionalne w województwie łódzkim

Na chwilę obecną Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie prowadzi regionalnych dofinansowań do pomp ciepła w województwie łódzkim.

W sprawie dofinansowań do pomp ciepła w programach gminnych, należy kontaktować się na bieżąco z przedstawicielami gminy.

Masz jeszcze watpliwości w sprawie dotacji?


Porozmawiaj z Michałem Wysockim, doradcą w dziale Dotacji i Dokumentacji w Zerowat.pl